Thiết kế biệt thự hiện đại 11m × 13m
Chủ đầu tư: Chú Trám
Diện tích đất: 15m x 15m
Diện tích nhà: 11m × 13m
Chi phí đầu tư: 2,6 tỷ
Biệt thự hiện đại 3 tầng đẹp với thiết kế mở ấn tượng
Chủ đầu tư: Gia đình chú Nam
Diện tích đất: 18m x 20m
Diện tích nhà: 16m x 18m
Chi phí đầu tư: 6 tỷ
Biệt thự có sân vườn 8m x 14m tại Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Chị Ngọc
Diện tích đất: 12m x 18m
Diện tích nhà: 8m x 14m
Chi phí đầu tư: 5 tỷ
Biệt thự hiện đại 2 mặt tiền
Chủ đầu tư: Anh Thành
Diện tích đất: 12m x 18m
Diện tích nhà: 7m x18m
Chi phí đầu tư: 2.5 tỷ
Biệt thự hiện đại 3 tầng căn góc
Chủ đầu tư: Anh Long
Diện tích đất: 22m x 26m
Diện tích nhà: 15m x 20m
Chi phí đầu tư: 4.2 tỷ
Mẫu biệt thự phong cách hiện đại tại Thường Tín
Chủ đầu tư: Gia Đình anh Hưng
Diện tích đất: 12m x 14m
Diện tích nhà: 10m x 13m
Chi phí đầu tư: 2.5 tỷ
Biệt thự 2 tầng mái bằng đẹp
Chủ đầu tư: Anh Vĩnh
Diện tích đất: 10m x 18m
Diện tích nhà: 8m x 16m
Chi phí đầu tư: 1,3 tỷ
Biệt thự 2 tầng hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Nam
Diện tích đất: 19m x 20m
Diện tích nhà: 16m x 17m
Chi phí đầu tư: 3,8 tỷ
Biệt thự 3 tầng hiện đại 2 mặt tiền đẹp
Chủ đầu tư: Anh Hoàng
Diện tích đất: 18m x 22m
Diện tích nhà: 16m x 20m
Chi phí đầu tư: 5.9tỷ
Biệt thự hiện đại 3 tầng diện tích 120m2
Chủ đầu tư:
Diện tích đất:
Diện tích nhà:
Chi phí đầu tư:
Biệt thự 3 tầng hiện đại có 2 mặt tiền
Chủ đầu tư:
Diện tích đất:
Diện tích nhà:
Chi phí đầu tư:
Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại đẹp
Chủ đầu tư: Anh Vĩnh
Diện tích đất: 12,5m x 24m
Diện tích nhà: 10m x 16m
Chi phí đầu tư: 2,1tỷ
Biệt thự phố 3 tầng mặt tiền 9m
Chủ đầu tư: Gia đình chị Thanh
Diện tích đất: 18m x 22m
Diện tích nhà: 9m x 16m
Chi phí đầu tư: 2,1 tỷ
Biệt thự phố 3 tầng
Chủ đầu tư:
Diện tích đất: 15m x 23m
Diện tích nhà: 15m x 21m
Chi phí đầu tư: 4,7 tỷ
Biệt thự hiện đại 2 tầng nơi góc phố
Chủ đầu tư: Chị Ngọc
Diện tích đất: 9m x 25m
Diện tích nhà: 9m x 19m
Chi phí đầu tư: 1,7 tỷ
Biệt thự hiện đại 2 tầng
Chủ đầu tư: Anh Hoàng
Diện tích đất: 18m x 22m
Diện tích nhà: 12m x 20m
Chi phí đầu tư: 2,4 tỷ
Biệt thự hiện đại có hồ bơi
Chủ đầu tư: Anh Cường
Diện tích đất: 18m x 30m
Diện tích nhà: 16m x 20m
Chi phí đầu tư: 4,8tỷ
Biệt thự hiện đại 2 mặt tiền
Chủ đầu tư: Anh Vĩnh
Diện tích đất: 10m x 18m
Diện tích nhà: 8m x 16m
Chi phí đầu tư: 1,3 tỷ
0964.089.302